Latest Press

VĂN PHÒNG THƯỢNG NGHỊ SĨ JOHN CORNYN

VĂN PHÒNG THƯỢNG NGHỊ SĨ JOHN CORNYN

AUSTIN – Hôm nay ban vận động tái tranh cử cho TNS Cornyn đã ra mắt một website bằng Tiếng Việt, một trong ba ngôn ngữ thông dụng nhất tại TB Texas. Như vậy cuộc vận động sẽ cung cấp và cập nhật tin tức trong ba ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, và Tiếng Việt.

Read More

Câu lạc bộ Cử tri Cộng Hòa người Mỹ gốc Á (The Texas Asian Republican Club -TARC)

Câu lạc bộ Cử tri Cộng Hòa người Mỹ gốc Á (The Texas Asian Republican Club -TARC)

Houston, TX – Câu lạc bộ Cử tri Cộng Hòa người Mỹ gốc Á, The Texas Asian Republican Club, gọi tắt là TARC sẽ tổ chức một cuộc tranh luận trước công chúng (public debate) cho vòng Bầu Cử Sơ Bộ của Đảng Cộng Hòa từ 6 giờ 30 đến 9 giờ tối ngày thứ Tư mười hai tháng hai năm 2014 (February 12, 2014) tại trụ sở Tracy Gee Community Center, tọa lạc tại số 3599 Westcenter Dr., Houston,TX 77042.

Read More