VĂN PHÒNG THƯỢNG NGHỊ SĨ JOHN CORNYN

Thông Cáo Báo Chí (Phát hành ngay lập tức)
Thứ Tư Ngày 8 Tháng 9, 2014
Mọi chi tiết xin liên lạc: Cô Megan Stolley 214-726-6467

Thượng Nghị Sĩ Cornyn đẩy mạnh việc vận động tái tranh cử trong cộng đồng người Việt tại Texas

AUSTIN – Hôm nay ban vận động tái tranh cử cho TNS Cornyn đã ra mắt một website bằng Tiếng Việt, một trong ba ngôn ngữ thông dụng nhất tại TB Texas. Như vậy cuộc vận động sẽ cung cấp và cập nhật tin tức trong ba ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, và Tiếng Việt.

TNS Cornyn chia sẻ về việc này như sau: “Là một TNS của TB Texas, tôi thiết nghĩ phục vụ cho tất cả 26 triệu dân sống trong TB Texas là việc quan trọng. Như vậy chiến dịch vận động phải mở rộng đến tất cả các cộng đồng trong tiểu bang. Người Việt sống tại Texas cần cù, tôn trọng tự do, có đầu óc kinh doanh, và hiếu học. Chúng ta chia sẻ nhiều giá trị chung và tôi mong mỏi người Việt sinh sống tại Texas ủng hộ Đảng Cộng Hòa.”

Phỏng theo mô hình vận động bằng tiếng Tây Ban Nha, website tiếng Việt của chiến dịch vận động sẽ liên kết chặt chẽ và tiếp cận cộng đồng người Việt trong tiểu bang. Kể cả việc tham gia các buổi họp mặt với các tổ chức chính trị và dân sự, cũng như gặp gỡ các nhà lãnh đạo trong cộng đồng người Việt. Chiến dịch vận động sẽ phát hành truyền đơn bằng tiếng Việt để gửi đến từng nhà và gặp gỡ cử tri người Việt qua các đài truyền thanh, truyền hình, và báo chí Việt Ngữ .