Tag: TARC

Câu lạc bộ Cử tri Cộng Hòa người Mỹ gốc Á (The Texas Asian Republican Club -TARC)

Câu lạc bộ Cử tri Cộng Hòa người Mỹ gốc Á (The Texas Asian Republican Club -TARC)

Houston, TX – Câu lạc bộ Cử tri Cộng Hòa người Mỹ gốc Á, The Texas Asian Republican Club, gọi tắt là TARC sẽ tổ chức một cuộc tranh luận trước công chúng (public debate) cho vòng Bầu Cử Sơ Bộ của Đảng Cộng Hòa từ 6 giờ 30 đến 9 giờ tối ngày thứ Tư mười hai tháng hai năm 2014 (February 12, 2014) tại trụ sở Tracy Gee Community Center, tọa lạc tại số 3599 Westcenter Dr., Houston,TX 77042.

Read More