Tag: Senator John Cornyn

VĂN PHÒNG THƯỢNG NGHỊ SĨ JOHN CORNYN

VĂN PHÒNG THƯỢNG NGHỊ SĨ JOHN CORNYN

AUSTIN – Hôm nay ban vận động tái tranh cử cho TNS Cornyn đã ra mắt một website bằng Tiếng Việt, một trong ba ngôn ngữ thông dụng nhất tại TB Texas. Như vậy cuộc vận động sẽ cung cấp và cập nhật tin tức trong ba ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, và Tiếng Việt.

Read More